Willem van der Meer

Ik ben Willem van der Meer, geboren op 25-07-1944 in het dorpje Stroobos (Fr.) en ben via Groningen en Haarlem begin 70- jaren gaan wonen in Woudenberg. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds tevreden over de keuze die we toen hebben gemaakt.

Ik ben sinds de 60er jaren in diverse functies werkzaam geweest in handelshuizen, gericht op de Nederlandse landbouw en dan met name in de mechanisatiesector. De metamorfose van paardentractie naar motorisering heeft de landbouwsector destijds in een enorme stroomversnelling gebracht. Niet alleen de techniek maar met name ook de facetten daar rondom hadden mijn belangstelling.

Daarnaast ging mijn interesse uit naar gebieden als medezeggenschap, inspraak en pensioen-aangelegenheden. Van daaruit heb ik jarenlang het voorzitterschap van een bedrijfspensioenfonds vervuld.

Sinds mijn pensionering is mijn tijdsbesteding vooral gericht op vrijwilligerswerk. Zo ben ik lid van diverse cliĆ«ntenraden, zowel van een regionale zorgverlener als recentelijk van een landelijk georiĆ«nteerde zorgverlener, die zowel AWBZ- als WMO-gerelateerde zorg verleent.

Het liberaal getinte erfgoed vanuit ons verleden is mij dierbaar en biedt naar mijn mening nog steeds aan allen een verantwoord toekomstperspectief. Om die reden heb ik gemeend om mijn medewerking te gaan verlenen aan het herintroduceren van de VVD als partij binnen Woudenberg.