Tony Nijhove

Mijn naam is Tony Nijhove. Ik ben op 7 augustus 1962 geboren in Halle, België.

Daar mijn vrouw uit Ede komt en ik in Utrecht woonde, hebben we, toen we trouwden in 2008,  besloten om op de helft van Ede en Utrecht te gaan wonen. Onze keuze viel in 2010 op Woudenberg. Ik heb een dochter van 19 uit een eerder huwelijk en een zoon van 16, uit een eerder huwelijk van mijn huidige echtgenote.

Sinds 1999 werk ik bij de gemeente Utrecht en sinds 2008 als hoofd meldkamer van Vergunningen Toezicht en Handhaving. Ik ben tevens buitengewoon opsporingsambtenaar voor het domein Openbare Ruimte.

Ik heb 5 jaar bij defensie gewerkt, daarbij ben ik in 1982 voor de Verenigde Naties uitgezonden naar Libanon. In 1994 ben ik bij de vrijwillige brandweer gegaan alwaar ik alle benodigde opleidingen heb gehad van brandwacht, via instructeur tot en met brandmeester. Als hobby ben ik onder andere actief voor de Jeugdbrandweer Utrecht en de Stichting Jeugdbrandweer Nederland.

Tijdens de gemeenteraadverkiezingen van 2012 verwonderde ik me over het feit dat de VVD in Woudenberg niet verkiesbaar was. Ik was dan ook blij verrast toen begin 2013 een oproep kwam om een nieuwe VVD fractie in Woudenberg op te richten. Mijn interesse gaat uit naar het onderwerp "veiligheid" in het algemeen. Mijn eigen speerpunt is: minder regels, maar deze wel strenger handhaven. Minder regels, maar dan ook meer eigen verantwoordelijkheid. Bezuinigen, maar niet op veiligheid.