VVD-Woudenberg gaat bestuurlijk op in VVD Eemland

De VVD vernieuwt!

DE VVD VERNIEUWT!

Op 28 november 2015 hebben de VVD-leden een bestuursvoorstel betreffende een modernisering van de partijstructuur aangenomen. Hoofddoel van deze vernieuwing is dat de VVD zich sterker richt op alle liberaal denkende mensen in Nederland, leden en niet-leden

Op basis hiervan is onder meer besloten de huidige VVD-afdelingen om te vormen naar zogenoemde Lokale Netwerken, bestaande uit minimaal 120 leden.

De VVD-afdelingen van Amersfoort (Utrecht), Leusden (Utrecht), Nijkerk (Gelderland) en Woudenberg (Utrecht) gaan samen zo'n nieuw Lokaal Netwerk vormen:

LOKAAL NETWERK VVD EEMLAND.

Door deze bundeling van krachten op bestuurlijk niveau zal er meer mankracht vrij komen om ons lokaal te richten op liberaal denkenden, zowel leden maar vooral ook niet-leden. Ook voor activiteiten binnen de huidige gemeenten, zoals fractie-ondersteuning en campagne-activiteiten, komt meer ruimte.

Het bestuur van het netwerk, waarin o.m. de huidige afdelingsvoorzitters zijn opgenomen, zal worden geleid door Wouter Verduyn, huidig voorzitter van de afdeling Amersfoort.

Op woensdag 8 juni 2016 heeft de oprichtings-ALV van VVD Eemland plaatsgevonden in De Roskam te Achterveld.