Gemiste kans: VVD-OZB-amendement weggestemd!

Geen vermindering van OZB-verhoging, terwijl dat wel mogelijk is.

In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 is door Odile de Man een amendement ingediend om de voor 2017 geplande extra OZB verhoging (van 1%) niet door te laten gaan. De relatief rooskleurige financiële positie van de gemeente laat dit ruimschoots toe. Helaas weggestemd met 6-vóór en 8-tegen. Blijft dus staan op 3% verhoging, ruim boven de verwachte inflatie.

Een gemiste kans om vele Woudenbergers te laten meeprofiteren van verbeterde vooruitzichten!