Draagvlak voor draagvlak-motie!

Op initiatief van onze fractievoorzitter, Odile de Man, hebben tijdens de raadsvergadering van 27 oktober j.l. uiteindelijk alle raadsfracties unaniem het college bij motie gevraagd een meer actieve rol te vervullen bij het verkrijgen van draagvlak bij omwonenden bij het ontwikkelen van plannen voor woningbouw e.d. Hiermee kunnen onvredes en rechtszaken, zoals onlangs bij De Griftdijk, beter worden voorkomen!