De donorwet: een goed wetsvoorstel?

Op vrijdag 4 november j.l. was er een bijeenkomst van het VVD Seniorennetwerk Provincie Utrecht. Op deze bijeenkomst, bijgewoond door Woudenbergers Willem van der Meer en Hans Barelds, heeft Dr. Patrick van Schie, directeur Telderstichting, een voordracht gehouden over de Donorwet. Hij heeft daarbij stilgestaan bij liberale, juridische en persoonlijke opvattingen. Zijn oordeel over dit wetsvoorstel is niet positief!

Zie ook zijn artikel in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-geen-keuze-maken-is-ook-een-recht~a4378429/#&gid=1&pid=714976b3-8f79-4056-a457-d2bee6bb6614