22 maart 2017, 20.00 uur: ALV VVD Eemland

Noteer vast in uw agenda: ALV VVD Eemland!

Er is veel reden om te komen: we starten met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Praat mee over de planning, de kandidaatstelling etc.