Willem uitgeluid

In de Raadsvergadering van 6 juli 2017 is stilgestaan bij het komende afscheid van Willem van der Meer als plv. Commissielid namens VVD-Woudenberg.

Burgemeester Titia Cnossen sprak hem warm toe, refereerde onder meer ludiek aan zijn (soms gevreesde) detail-kennis met name op het terrein van de zorg, en overhandigde hem een fraai boeket.

Willem was vanaf de herstart van VVD-Woudenberg er bij en heeft altijd met enthousiasme en betrokkenheid zijn positieve inbreng gehad, veelal, inderdaad, tot op detailniveau. Wij allen, maar natuurlijk in het bijzonder Odile de Man als fractievoorzitter in de Raad, hebben van deze inbreng bijzonder kunnen profiteren. Wij zullen hem node missen!

Willem, veel geluk in Groningen, dichter bij je dochter. Je blijft actief binnen de VVD en je hebt, geheel in jouw ludieke stijl, aldaar reeds aangegeven geen tolk nodig te hebben. Et goa je goud en tot kiek!