VVD-amendement kadernota unamiem aanvaard!

Tijdens de behandeling van de Kadernota in de raadsvergadering van 6 juli 2017 is een amendement van de VVD unaniem aangenomen.

Het betreft de voorgenomen personele, en dus financiële, aanpassingen betreffende het invoeren van de zogenoemde Omgevingswet.

Over de invoering van deze verstrekkende wet bestaat nog veel onduidelijkheid, zo veel zelfs dat de invoeringsdatum waarschijnlijk uitgesteld wordt.

De VVD is van mening dat, met volledige erkenning van de tijdelijke extra personele belasting, de bestaande onzekerheden onvoldoende basis vormen voor een structurele personele uitbreiding met 2 personen (2 fte in het jargon).

Na verder verkregen kennis en ervaring zal de voortzetting van de toegestane tijdelijke uitbreiding opnieuw aan de Raad ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd.

De VVD blijft alert t.a.v. onomkeerbare verhoging van financiële uitgaven!