College en Raad nu wel eens met de VVD!

In de Raadsvergadering van donderdag 26 oktober 2017 is de beleidsbegroting 2018-2021 besproken. In een levendige vergadering, met meerdere schorsingen, zijn meerdere moties en amendementen ingediend en ingetrokken, zelfs is een amendement van de PvdA omgezet in een motie op voorstel van de CU! Ook mede-ondertekeningen zijn ingetrokken.

Helaas moet worden geconstateerd dat de financiƫle aspecten van het Sociaal Domein, en daarbinnen van de Cooperatie, zorgen baren.

Waar geen discussie over was: het collegevoorstel in de begroting om de (jaarlijkse) OZB-verhoging te beperken tot 1%. De VVD is content met de constatering dat nu ook de Raad unaniem van mening is dat de financiƫle positie van Woudenberg dit mogelijk maakt. Een jaar geleden is een VVD-amendement hierover nog weggestemd. Wij vinden dat, wanneer er ruimte voor is, betaalde belastingen moeten worden teruggegeven aan de burgers.