VVD-banner op prominente plaats in ons centrum!

Het zijn drukke, maar leuke weken in aanloop naar de verkiezingen. Vanaf zaterdag j.l. hangt onze "Stem VVD"-banner zeer zichtbaar in het centrum van ons dorp.