Tony Nijhove staat op nr. 7. Maar wie is eigenlijk Tony?


Mijn naam is Tony Nijhove. Ik ben op 7 augustus 1962 geboren in Halle, België. Daar mijn vrouw uit Ede komt en ik in Utrecht woonde, hebben we, toen we trouwden in 2008, besloten om op de helft van Ede en Utrecht te gaan wonen. Onze keuze viel in 2010 op Woudenberg. Ik heb een dochter van 23 uit een eerder huwelijk en een zoon van 20, uit een eerder huwelijk van mijn huidige echtgenote.

Sinds 1999 werk ik bij de gemeente Utrecht en sinds 2008 als hoofd meldkamer van Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Ik heb 5 jaar bij defensie gewerkt, daarbij ben ik in 1982 voor de Verenigde Naties uitgezonden naar Libanon (waardoor ik de veteranen status heb gekregen). Ik ben al ruim 15 jaar actief als coördinator voor het Ere-couloir van het Veteranen Platform in Doorn. Dit couloir staat als afzetting op de Dam tijdens de nationale dodenherdenking en tijdens Prinsjesdag in Den Haag voor het Binnenhof.

In 1994 ben ik bij de vrijwillige brandweer gegaan alwaar ik alle benodigde opleidingen heb gehad van brandwacht, via instructeur tot en met brandmeester.

Als hobby ben ik actief met mijn kleindochter van 2,5 jaar.

Mijn interesse gaat uit naar het onderwerp "veiligheid" in het algemeen. Ik zie het waarborgen van veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente.
Als men zich niet aan de regels houdt, moet er tegen opgetreden worden. Handhaven van regels vindt ik dan ok heel normaal.
Zo kun je denken aan het handhaven van hondenpoepbeleid, drank- en horecawetgeving, verkeer- en bouwregelgeving. Jongerenoverlast zal ook gehandhaafd moeten worden.
Korten op veiligheid heb ik altijd iets gevonden als dat je gaat bezuinigen op de fundering van je huis. Ontoelaatbaar! Mijn stelling is: 1 BOA is geen BOA!