Minder regels, maar dan wel handhaven!

Minder regels, maar dan wel handhaven!

Wij vinden niet dat 'alles' door wetten en raadsbesluiten moet worden gereguleerd.

Wij denken zelfs met minder regels toe te kunnen, teneinde betutteling voor burgers en onnodige belemmeringen voor ondernemers tegen te gaan. Maar de regels, die democratisch zijn vastgesteld, dienen wél te worden nageleefd. Dit zal worden bevorderd door strengere en consequentere handhaving. Wat ons betreft: meer blauw en/of BOA's op straat!