Geen gesubsidieerde duurzaamheid!

Geen gesubsidieerde duurzaamheid!

De VVD-Woudenberg streeft naar een groei in het duurzaam gebruik van grondstoffen én het gebruik van nieuwe, innovatieve, hulpmiddellen daarbij. Ook hier behoeft de overheid slechts te enthousiasmeren en te faciliteren. Wij zijn tegen zware, structurele, overheidssubsidies met een onduidelijke uitkomst t.a.v. de verhouding tussen kosten en opbrengsten (efficiency).