Ruimte in Bestemmingsplannen.

De VVD-Woudenberg vindt dat bestemmingsplannen zo globaal mogelijk dienen te worden opgesteld.

Op deze wijze kunnen economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld kantoor aan huis, zonder onnodige bureaucratische handelingen binnen het plan worden opgevangen.